Subsidieregeling grote terugkerende evenementen provincie Groningen

Geldend van 12-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling grote terugkerende evenementen provincie Groningen
Citeertitel Subsidieregeling grote terugkerende evenementen provincie Groningen
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR602497/1
  3. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR610434/2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling Flexibel Budget Evenementen provincie Groningen 2019-2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-2021 nieuwe regeling

08-11-2021

prb-2021-10736

K30845