Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Oldenzaal 2021

Geldend van 10-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldenzaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Oldenzaal 2021
Citeertitel Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Oldenzaal 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR472165/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-2021 nieuwe regeling

02-11-2021

gmb-2021-397173

INTB-21-05226