Regeling vervallen per 09-12-2023

Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021

Geldend van 06-11-2021 t/m 08-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Winterswijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021
Citeertitel Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-11-2021 09-12-2023 Nieuwe regeling

28-10-2021

gmb-2021-394639

2011102