Aanwijzingsbesluit (harmonisatie) van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard

Geldend van 06-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoeksche Waard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit (harmonisatie) van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard
Citeertitel Aanwijzingsbesluit (harmonisatie) van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-11-2021 nieuwe regeling

02-12-2020

gmb-2021-393693

Onbekend.