Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021

Geldend van 04-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021
Citeertitel Algemene Subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene subsidieverordening Noordwijk 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-2021 nieuwe regeling

30-11-2021

gmb-2021-389322

Onbekend.