Besluit uitsluitend recht groenonderhoud 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit uitsluitend recht groenonderhoud 2022

College van burgemeester en wethouders van Asten;

Gelet op de Verordening uitsluitend recht groenonderhoud;

Overwegende:

 • Dat het college van burgemeester en wethouders volgens artikel 2 lid 1 van de ‘Verordening uitsluitend recht groenonderhoud’ door middel van een aanwijzingsbesluit, het uitsluitend recht voor een sociale werkvoorziening voor het onderhoud van gemeentelijke groenvoorzieningen kan vestigen;

 • Dat Senzer voldoet aan het criterium in artikel 2 lid 2 dat de bedoelde sociale werkvoorziening de gemeente Asten te allen tijde als werkgebied heeft;

 • Dat Senzer commerciële prijzen hanteert voor de door de gemeente gevraagde werkzaamheden;

Besluit:

 • 1.

  Het uitsluitend recht te vestigen voor Senzer voor onderhoud aan de gemeentelijke groenvoorzieningen;

 • 2.

  Dit uitsluitend recht te begrenzen in oppervlakte en omvang van werkpakket en tijd zoals beschreven in het bestek OW-2021-B;

 • 3.

  Dit uitsluitend recht te beperken tot de looptijd van het bestek;

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022;

 • 5.

  Een kopie van dit besluit te zenden aan:

  • -

   Senzer

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten op 16 september 2021.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk

burgemeester