Besluit van de burgemeester van de gemeente Lelystad houdende regels inzak de aanpak woonoverlast (Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast Lelystad 2018)

Geldend van 05-04-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de burgemeester van de gemeente Lelystad houdende regels inzak de aanpak woonoverlast (Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast Lelystad 2018)
Citeertitel Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast Lelystad 2018
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 151d van de Gemeentewet
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR370405/3
  3. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2018 nieuwe regeling

20-03-2018

Flevopost, 4-4-2018

180001351