Beleidsregels Wet Bibob Gemeente Neder-Betuwe 2021

Geldend van 27-10-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Neder-Betuwe
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Wet Bibob Gemeente Neder-Betuwe 2021
Citeertitel Beleidsregels Wet Bibob Neder-Betuwe 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Alcoholwet
  4. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  5. Aanbestedingswet 2012
  6. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR652149/2
  7. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR624313/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-2021 nieuwe regeling

28-09-2021

gmb-2021-376913

Z/21/077299