Regeling vervallen per 01-12-2023

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, houdende regels over de inrichting van de openbare ruimte

Geldend van 04-05-2022 t/m 30-11-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Den Helder
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, houdende regels over de inrichting van de openbare ruimte
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-2022 01-12-2023 code 1.1, code 1.3, Stadshart, code 1-1, code 1-2, code 1-25, code 1.1-1, code 2-4, code 2-6, code 2-24, code 2-28, code 2.1-7, code 2.2-3, code 2.2-10, code 2.2-12, code 2.2-13, code 2.2-15, code 2.3-11, code 2.4.1-4, code 2.4.1-6, code 2.4.1-7, code 2.4.1-8, code 2.4.2-8, code 2.4.3-10, code 2.5.1-3, code 2.5.1-17, code 2.8.1-5, code 2.8.1-9, code 2.8.4-3, code 2.8.4-6, code 2.8.4-7, code 3.1.1.2-10, sub 4.4 Riolering, code 5.7-3 en code 7.2.1-13

19-04-2022

gmb-2022-198642

2022-014469
27-10-2021 04-05-2022 nieuwe regeling

21-09-2021

gmb-2021-376477

2021-030565