Verordening bedrijveninvesteringszone Driebergen (3B) (Verordening BIZ Driebergen 2021)

Geldend van 26-10-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrechtse Heuvelrug
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening bedrijveninvesteringszone Driebergen (3B) (Verordening BIZ Driebergen 2021)
Citeertitel Verordening bedrijveninvesteringszone Driebergen (3B) 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2021-61605

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1, eerste lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
  2. artikel 1, derde lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
  3. artikel 2, zesde lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
  4. artikel 3, eerste lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
  5. artikel 7, eerste lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
  6. artikel 7, vierde lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening BIZ3B (2016). Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag nadat het college heeft bekendgemaakt dat van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de wet is gebleken. De datum van ingang van de heffing is 01 januari 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-10-2021 aanhangig

08-10-2020

gmb-2021-375368

RJ9928