Gemeente Heerlen - Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang Gemeente Heerlen 2022

Geldend van 25-10-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerlen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeente Heerlen - Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang Gemeente Heerlen 2022
Citeertitel Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Heerlen 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Zorg en gezondheid
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt de Beleidsregels Handhaving Wet Kinderopvang Heerlen 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-10-2021 gemeentelijke uitvoeringstaken Wet Kinderopvang

19-10-2021

gmb-2021-373814

Onbekend.