Regeling vervallen per 13-04-2023

Verordening Starterslening Gemeente Gilze en Rijen 2021

Geldend van 26-10-2021 t/m 12-04-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Starterslening Gemeente Gilze en Rijen 2021
Citeertitel Verordening Starterslening gemeente Gilze en Rijen 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt de Verordening gemeente Gilze en Rijen 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-10-2021 13-04-2023 nieuwe regeling

11-10-2021

gmb-2021-373761

353498