Nadere regels tijdelijk wonen 2021 Alphen aan den Rijn

Geldend van 22-10-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Alphen aan den Rijn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels tijdelijk wonen 2021 Alphen aan den Rijn
Citeertitel Nadere regels tijdelijk wonen 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:82 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-2021 nieuwe regeling

05-10-2021

gmb-2021-371287

Onbekend.