Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning ’s-Hertogenbosch 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Hertogenbosch
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Maatschappelijke Ondersteuning ’s-Hertogenbosch 2022
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning 's-Hertogenbosch 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2024 Wijziging in de regeling

12-10-2021

gmb-2021-371067

Onbekend.