Beleidsregels Vrijlating Giften Participatiewet Zoetermeer

Geldend van 22-10-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Zoetermeer
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Vrijlating Giften Participatiewet Zoetermeer
Citeertitel Beleidsregels Vrijlating Giften Participatiewet Zoetermeer
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-2021 01-01-2021 nieuwe regeling

12-10-2021

gmb-2021-371059

0637749701