Regeling vervallen per 01-01-2023

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning ’s-Hertogenbosch 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Hertogenbosch
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning ’s-Hertogenbosch 2022
Citeertitel Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 's-Hertogenbosch 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 Wijziging in de regeling

19-10-2021

gmb-2021-371012

Onbekend.