Financiële verordening provincie Flevoland 2021

Geldend van 22-10-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Flevoland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Financiële verordening provincie Flevoland 2021
Citeertitel Financiële verordening provincie Flevoland 2021
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Financiële verordening provincie Flevoland 2018. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-2021 nieuwe regeling

13-10-2021

prb-2021-9750

2811714