Beheerregeling informatiebeheer Gemeenschappelijke Regeling ABG organisatie 2021

Geldend van 21-10-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Baarle-Nassau
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beheerregeling informatiebeheer Gemeenschappelijke Regeling ABG organisatie 2021
Citeertitel Beheerregeling informatiebeheer Gemeenschappelijke Regeling ABG Organisatie 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het ABG Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ABG Organisatie.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-2021 01-01-2016 nieuwe regeling

28-09-2021

gmb-2021-369151

Onbekend.