Beleidsregel gehandicaptenparkeerkaart en -plaats Gemeente Enschede

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Enschede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel gehandicaptenparkeerkaart en -plaats Gemeente Enschede
Citeertitel Beleidsregel GPK/GPP Gemeente Enschede
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Gehandicaptenparkeerkaart; gehandicaptenparkeerplaats
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 3. artikel 50 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 4. artikel 51 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 5. artikel 52 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 6. artikel 53 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 7. artikel 54 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 8. artikel 55 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 9. artikel 85 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 10. artikel 86 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 11. https://wetten.overheid.nl/BWBR0012625/2013-01-01

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel Parkeerplaatsen gehandicapten uit 2007

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 Nieuwe regeling

12-10-2021

gmb-2021-368531

Onbekend.