Subsidiebeleidskader Maatschappelijke Voorzieningen 2019 - 2024

Geldend van 02-05-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Pijnacker-Nootdorp
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidiebeleidskader Maatschappelijke Voorzieningen 2019 - 2024
Citeertitel Subsidiebeleidskader Maatschappelijke Voorzieningen 2019 - 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De citeertitel van deze regeling is gewijzigd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-2023 citeertitel

20-04-2023

gmb-2023-185209

18BIJ06204
28-12-2018 02-05-2023 nieuwe regeling

20-12-2018

Gemeenteblad 2018, 281372

18BIJ06204