Regeling vervallen per 03-02-2023

CAR-UWO

Geldend van 03-02-2023 t/m 02-02-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling CAR-UWO
Citeertitel CAR-UWO
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  3. Ambtenarenwet 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2023 03-02-2023 artikel 9f:3, 9f:5, 9f:8

17-11-2022

bgr-2023-168

Onbekend.
16-11-2022 02-08-2022 03-02-2023 artikel 6:5

24-03-2022

bgr-2022-1224

Onbekend.
12-11-2022 01-01-2022 16-11-2022 artikel 3:18, 3:31

02-06-2022

bgr-2022-1195

Onbekend.
05-07-2022 01-04-2022 12-11-2022 bijlage IIa, IIb, IIc

24-03-2022

bgr-2022-689

Onbekend.
30-06-2022 01-01-2022 05-07-2022 artikel 1:2c, 3:3, 3.22a, 3:31, 6:2, 6:3a, 9g:2, 9g:11, 9g:14, 9g:15, 9g:16, bijlage IIa

24-03-2022

bgr-2022-670

Onbekend.
22-06-2022 01-01-2022 30-06-2022 hoofdstuk 9h, artikel 9h:1, 9h:2, 9h:3, 9h:4, 9h:5. 9h:6, 9h:7, 9h:8, 9h:9, 9h:10, 9h:11, 9h:12, 9h:13, 9h:14

27-01-2022

bgr-2022-638

2022-0064
16-06-2022 01-01-2022 22-06-2022 hoofdstuk 9g, artikel 9g:1, 9g:2, 9g:3, 9g:4, 9g:5, 9g:6, 9g:7, 9g:8, 9g:9, 9g:10, 9g:11, 9g:12, 9g:13, 9g:14, 9g:15

01-10-2021

bgr-2022-621

2021-0779
26-04-2022 01-12-2021 16-06-2022 bijlage IIa, IIb, IIc

24-03-2022

bgr-2022-468

Onbekend.
20-10-2021 26-04-2022 nieuwe regeling

22-09-2021

bgr-2021-898

Onbekend.