Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Beleidsregels aanvragen en afgifte ontheffingen Oude Dorp Amstelveen 2021

Geldend van 16-10-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Amstelveen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Beleidsregels aanvragen en afgifte ontheffingen Oude Dorp Amstelveen 2021
Citeertitel Beleidsregels aanvragen en afgifte ontheffingen Oude Dorp Amstelveen 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Z21-062476
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-2021 Nieuwe regeling

07-09-2021

gmb-2021-362408

Onbekend.