Subsidieregeling subsidiëring wijkgebouwen, gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties 2021 e.v.

Geldend van 14-10-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Meierijstad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling subsidiëring wijkgebouwen, gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties 2021 e.v.
Citeertitel Subsidieregeling subsidiëring wijkgebouwen, gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties 2021 e.v.
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2021 01-01-2021 Nieuwe regeling

27-07-2021

gmb-2021-357737

Onbekend.