Regeling vervallen per 01-01-2024

Algemene plaatselijke verordening Zwijndrecht 2021

Geldend van 07-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zwijndrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Zwijndrecht 2021
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Zwijndrecht 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108 van de Gemeentewet
  2. artikel 147 van de Gemeentewet
  3. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2022 01-01-2024 1e wijziging ( art. 4:6a)

22-11-2022

gmb-2022-540850

Onbekend.
20-10-2021 07-12-2022 nieuwe regeling

28-09-2021

gmb-2021-355655

Onbekend.