Nadere regels haven Oudeschild 2021

Geldend van 20-10-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 08-10-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Texel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels haven Oudeschild 2021
Citeertitel Nadere regels haven Oudeschild 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Verdeling ligplaatsen havens Oudeschild
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR662464/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2021 08-10-2021 Nieuwe beleidsregels

05-10-2021

gmb-2021-355144

2883371