Regeling vervallen per 01-01-2009

Zonebeheerplan Nijmegen (Beleidsregel inzake geluidbelasting 2009)

Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2008

Intitulé

Zonebeheerplan Nijmegen (Beleidsregel inzake geluidbelasting 2009)

Zonebeheerplan Nijmegen (Beleidsregel inzake geluidbelasting, 2009)

Vaststelling van het Zonebeheerplan Nijmegen (beleidsregel inzake overschrijding geluidsnorm) bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 16 december 2008 agendapunt 2.3 registratienummer. De beleidsregel wordt gehanteerd ingaande 01-01-2009.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 16 december 2008.

Ondertekening

De gemeentesecretaris,

Pier Eringa

De burgemeester,

Mr. Th. C. de Graaf