Aanwijzingsbesluit DAEB EK Veldrijden 2021

Geldend van 08-10-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Aanwijzingsbesluit DAEB EK Veldrijden 2021
Citeertitel Aanwijzingsbesluit DAEB EK Veldrijden 2021
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 158, eerste lid, van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-2021 Aanwijzingsbesluit

05-10-2021

prb-2021-9138

2021001766