Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van de inspecteur en de ontvanger der provinciale belastingen van Noord-Holland tot vaststelling van het Besluit mandaat en machtiging inspecteur en ontvanger der provinciale belastingen van de provincie Noord-Holland inzake legesheffing aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, en leges- of grondwaterheffing en -invordering aan de directies Beheer en uitvoering en Concernzaken van de provincie Noord-Holland

Geldend van 07-10-2021 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van de inspecteur en de ontvanger der provinciale belastingen van Noord-Holland tot vaststelling van het Besluit mandaat en machtiging inspecteur en ontvanger der provinciale belastingen van de provincie Noord-Holland inzake legesheffing aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, en leges- of grondwaterheffing en -invordering aan de directies Beheer en uitvoering en Concernzaken van de provincie Noord-Holland
Citeertitel Besluit mandaat en machtiging inspecteur en ontvanger der provinciale belastingen van de provincie Noord-Holland inzake legesheffing aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, en leges- of grondwaterheffing en -invordering aan de directies Beheer en uitvoering en Concernzaken van de provincie Noord-Holland
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 227a, tweede lid, van de Provinciewet
  2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit mandaat en machtiging inspecteur der provinciale belastingen van de provincie Noord-Holland inzake legesheffing aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, en de directies Beheer en uitvoering en Concernzaken van de provincie Noord-Holland.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-2021 01-01-2024 nieuwe regeling

11-08-2021

prb-2021-9047

1688533/1688560