Algemene plaatselijke verordening Heerlen 2021

Geldend van 01-04-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerlen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Heerlen 2021
Citeertitel Algemene plaatselijke Verordening 2021 gemeente Heerlen; inwerkingtreding artikel 2:56 Bijen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp algemene plaatselijke verordening
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151b van de Gemeentewet
 5. artikel 151c van de Gemeentewet
 6. artikel 151d van de Gemeentewet
 7. artikel 154 van de Gemeentewet
 8. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 9. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 11. artikel 25a van de Alcoholwet
 12. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 13. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 14. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994
 15. artikel 3.148 van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2024 Inwerkingtreding artikel 2:56

31-01-2024

gmb-2024-132206

Onbekend.
07-02-2024 01-04-2024 Eerste wijziging

31-01-2024

gmb-2024-57335

61668
07-10-2021 07-02-2024 Nieuwe regeling, oude regeling apv vastgesteld op 3 juli 2012 vervalt

29-09-2021

gmb-2021-346719

OBM-21000142