Verordening op het raadsplein

Geldend van 23-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op het raadsplein
Citeertitel Verordening op het raadsplein
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Verordening op het raadsplein
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 82 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-2022 wijziging artikel 4

19-04-2022

gmb-2022-181574

2022-010810
07-10-2021 23-04-2022 Nieuwe regeling

21-09-2021

gmb-2021-343055

2021-022512