Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing - 2022

Geldend van 05-10-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing - 2022
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling FUMO - 2022
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. artikel 73 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  3. artikel 74 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke, Weststellingwerf en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-2021 nieuwe regeling

10-12-2020

prb-2021-8929

Onbekend.