Regeling vervallen per 01-01-2022

Stappensubsidie verduurzamen Zaanse woningen 2021

Geldend van 05-10-2021 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Zaanstad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Stappensubsidie verduurzamen Zaanse woningen 2021
Citeertitel Stappensubsidieregeling verduurzaming Zaanse woningen 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR613695/1
  2. artikel 147 van de Gemeentewet
  3. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-2021 01-01-2022 Nieuwe regeling

28-09-2021

gmb-2021-342743

2021/18336