Aanwijzing BOA Staatsbosbeheer als toezichthouder ex artikel 6:2, derde lid Algemene plaatselijke verordening gemeente Halderberge

Geldend van 05-10-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Halderberge
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzing BOA Staatsbosbeheer als toezichthouder ex artikel 6:2, derde lid Algemene plaatselijke verordening gemeente Halderberge
Citeertitel Aanwijzing BOA Staatsbosbeheer als toezichthouder ex artikel 6:2, derde lid Algemene plaatselijke verordening gemeente Halderberge
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-2021 nieuwe regeling

28-09-2021

gmb-2021-341665

Onbekend.