Regeling vervallen per 29-12-2023

Nadere Regels Subsidie Groene Daken Alkmaar

Geldend van 01-10-2021 t/m 28-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Alkmaar
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere Regels Subsidie Groene Daken Alkmaar
Citeertitel Nadere regels Subsidie Groene Daken Alkmaar
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR623786

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2021 29-12-2023 nieuwe regeling

21-09-2021

gmb-2021-339169

Onbekend.