Regeling vervallen per 31-12-2023

Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen water 2021

Geldend van 01-10-2021 t/m 30-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen water 2021
Citeertitel Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen water 2021
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR379352

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2021 31-12-2023 openstellingsbesluit

28-09-2021

prb-2021-8782

2021001681