Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Noordenveld 2021

Geldend van 14-09-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordenveld
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Noordenveld 2021
Citeertitel Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Noordenveld
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-09-2021 nieuwe regeling

14-09-2021

gmb-2021-336092

Onbekend.