Havenverordening Schouwen-Duiveland 2021

Geldend van 28-09-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Schouwen-Duiveland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Havenverordening Schouwen-Duiveland 2021
Citeertitel Havenverordening Schouwen-Duiveland 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 154b van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2021 Nieuwe regeling / vervanging oude verordening

17-12-2020

gmb-2021-333235

Onbekend.