Regeling vervallen per 05-05-2023

Reglement van Orde Gemeenteraad Maastricht 2021

Geldend van 01-10-2021 t/m 04-05-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Maastricht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement van Orde Gemeenteraad Maastricht 2021
Citeertitel Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden gemeenteraad Maastricht 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement van orde gemeenteraad Maastricht 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2021 05-05-2023 nieuwe regeling

14-07-2021

gmb-2021-331903

2021-17539