Regeling vervallen per 01-01-2023

Beleidsregels besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004) Gemeente Langedijk 2021

Geldend van 30-09-2021 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Langedijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004) Gemeente Langedijk 2021
Citeertitel Beleidsregels Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004) gemeente Langedijk 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Participatiewet
  3. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) gemeente Langedijk.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-2021 01-01-2020 01-01-2023 nieuwe regeling

21-09-2021

gmb-2021-331089

Onbekend.