Regeling vervallen per 03-01-2024

Verordening van gedeputeerde staten van Overijssel houdende regels voor uitwegen op provinciale wegen (Regeling uitwegen Overijssel 2021)

Geldend van 25-09-2021 t/m 02-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Overijssel
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening van gedeputeerde staten van Overijssel houdende regels voor uitwegen op provinciale wegen (Regeling uitwegen Overijssel 2021)
Citeertitel Regeling uitwegen Overijssel 2021
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR602014/6
  2. artikel 3.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-09-2021 03-01-2024 Nieuwe regeling

21-09-2021

prb-2021-8569

Onbekend.