Verordening van gedeputeerde staten van Overijssel houdende regels voor uitwegen op provinciale wegen (Regeling uitwegen Overijssel 2021)

Geldend van 25-09-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Overijssel
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening van gedeputeerde staten van Overijssel houdende regels voor uitwegen op provinciale wegen (Regeling uitwegen Overijssel 2021)
Citeertitel Regeling uitwegen Overijssel 2021
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR602014/6
  2. artikel 3.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-09-2021 Nieuwe regeling

21-09-2021

prb-2021-8569

Onbekend.