Regeling vervallen per 01-01-2023

Regeling subsidie cultuurdeelname gemeente Oisterwijk 2022

Geldend van 01-10-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Oisterwijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling subsidie cultuurdeelname gemeente Oisterwijk 2022
Citeertitel Regeling subsidie cultuurdeelname gemeente Oisterwijk 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Cultuur
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2021 01-01-2023 Nieuwe regeling

07-09-2021

gmb-2021-328409

07-09-2021/3.m