Regeling vervallen per 01-03-2023

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 14 september 2021, PZH-2021-782433252 (DOS-2016-0005086), tot vaststelling van het Openstellingsbesluit subsidie opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden in Zuid-Holland 2021, tweede openstelling (Openstellingsbesluit subsidie opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden in Zuid-Holland 2021, tweede openstelling)

Geldend van 23-09-2021 t/m 28-02-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 14 september 2021, PZH-2021-782433252 (DOS-2016-0005086), tot vaststelling van het Openstellingsbesluit subsidie opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden in Zuid-Holland 2021, tweede openstelling (Openstellingsbesluit subsidie opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden in Zuid-Holland 2021, tweede openstelling)
Citeertitel Openstellingsbesluit subsidie Opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden in Zuid-Holland 2022
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR646444/1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 maart 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-2021 01-03-2023 nieuwe regeling

14-09-2021

prb-2021-8462

PZH-2021-782433252