Richtlijnen uittreding Gemeenschappelijke regeling Arnhem-Nijmegen

Geldend van 22-09-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Regio Arnhem-Nijmegen
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Richtlijnen uittreding Gemeenschappelijke regeling Arnhem-Nijmegen
Citeertitel
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR652923

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-09-2021 nieuwe regeling

15-09-2021

bgr-2021-820

Onbekend.