Aanwijzingsbesluit Wocom inzameling huishoudelijk restafval

Geldend van 21-09-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Wocom inzameling huishoudelijk restafval

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

gelet op artikel 8 lid 2 van de Verordening Afvalstoffen 1998;

overwegende dat;

 • -

  er in de betreffende appartementen of bijbehorende bergingen onvoldoende ruimte voor het plaatsen van individuele afvalcontainers aanwezig is;

 • -

  de beoogde locatie voldoende binding heeft met de betreffende appartementen;

 • -

  er voldoende sociale controle aanwezig door de eigen gebruikers;

 • -

  mogelijke overlast alleen ten laste komt van de gebruikers van de container;

besluit:

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Wocom inzameling huishoudelijk restafval

Artikel 1 Aanwijzing

Op basis van artikel 8 lid 2 van de Verordening Afvalstoffen 1998 wordt Woningcorporatie Wocom uit Someren aangewezen als inzameldienst voor huishoudelijk restafval voor de Deken van Pelthof huisnummers 1 en 2 tot en met 240.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treed in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 14 september 2021.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk

burgemeester