Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid)

Geldend van 18-09-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid)
Citeertitel Regeling melden vermoeden misstand Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Huis voor klokkenluiders

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling klokkenluiders Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-09-2021 01-07-2016 nieuwe regeling

04-06-2020

bgr-2021-806

2020/733/A