Regeling vervalt per 31-08-2024

Uitvoeringsregeling Kansen verzilveren voor vakmanschap 2021

Geldend van 07-07-2023 t/m 30-08-2024 met terugwerkende kracht vanaf 03-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Uitvoeringsregeling Kansen verzilveren voor vakmanschap 2021
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2023 03-07-2023 31-08-2024 wijziging artikel 1

04-07-2023

prb-2023-7683

2023000928
16-12-2022 07-07-2023 wijziging

13-12-2022

prb-2022-14866

2022002044
01-10-2021 16-12-2022 nieuwe regeling

14-09-2021

prb-2021-8249

2021001633