Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam tot vaststelling van beleidsregels voor de uitvoering van artikelen 12 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 2.6.1 tot en met 2.6.12 van de Huisvestingsverordening Edam-Volendam 2020 (Beleidsregels urgentieverklaring Edam-Volendam)

Geldend van 17-09-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam tot vaststelling van beleidsregels voor de uitvoering van artikelen 12 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 2.6.1 tot en met 2.6.12 van de Huisvestingsverordening Edam-Volendam 2020 (Beleidsregels urgentieverklaring Edam-Volendam)
Citeertitel Beleidsregels urgentieverklaring Edam-Volendam
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR640132/1
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR640132/1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De grondslag van deze regeling is op 16 september 2021 vervangen. De Huisvestingsverordening gemeente Edam-Volendam 2021 kent overeenkomstige bepalingen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-09-2021 nieuwe regeling

29-06-2021

gmb-2021-318029

Z21096451-D/21/135558