Regeling vervallen per 14-10-2021

Beleidsregels bijzondere bijstand 2021 II ‘s-Hertogenbosch

Geldend van 25-09-2021 t/m 13-10-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Hertogenbosch
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels bijzondere bijstand 2021 II ‘s-Hertogenbosch
Citeertitel Beleidsregels bijzondere bijstand 2021 II 's-Hertogenbosch
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-09-2021 14-10-2021 Aanpassingen in de regeling

07-09-2021

gmb-2021-317386

Onbekend.