Subsidieregeling voorschoolse educatie, pedagogisch beleidsmedewerker en extra pedagogisch medewerker in de voorschool

Geldend van 10-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Eindhoven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling voorschoolse educatie, pedagogisch beleidsmedewerker en extra pedagogisch medewerker in de voorschool
Citeertitel Subsidieregeling voorschoolse educatie en pedagogisch beleidsmedewerker en extra pedagogisch medewerker in de voorschool
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp subsidie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-2023 bijlage 1

09-05-2023

gmb-2023-253153

Onbekend.
16-09-2022 10-06-2023 wijziging subsidieregeling

24-05-2022

gmb-2022-414751

Onbekend.
14-09-2021 16-09-2022 subsidieregeling

07-09-2021

gmb-2021-312402

Onbekend.