Alcohol- en horecasanctiebeleid Gemeente Moerdijk

Geldend van 17-10-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Alcohol- en horecasanctiebeleid Gemeente Moerdijk
Citeertitel Alcohol-en horecasanctiebeleid
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-2017 Nieuw beleid

17-10-2017

gmb-2021-311034

Onbekend.